ELLEH / ALLAH

#ALLAH عللح #ELLEH الله Allah, Kur-an zan edilen kast edilen kitaptan, toplumunun yegane güvendiği kesin doğru zan ettiği Allah kelimesi, kitabın farklı farklı anlaşılmasında ki...