ELLEH / ALLAH

ELLEH / ALLAH

#ALLAH عللح #ELLEH الله
Allah,
Kur-an zan edilen kast edilen kitaptan, toplumunun yegane güvendiği kesin doğru zan ettiği Allah kelimesi, kitabın farklı farklı anlaşılmasında ki ve akabinde onların paramparça olmaların da ki kendi içlerinde ki karışıklığın biricik doğru sanılan fakat aslen yanlış tarafıdır.
Din konusunda kitaptan, olması gerektiği gibi, elleh’in öncesinden ayarlanan bütün yanlışların açığa çıktığı içinde bulunduğumuz bu kast edilen ahiret (sonlar) döneminde, bir tek bozulmamıştır sanılan en güvenilir yanlış bilgi olan, Ellehin Allah, öğretisi üzerinden öğretilen ilah, aslında tüm bozulmaların bizzat direkt kaynağıdır.
Allah imajı, evel de, cin olan inslerin oluşturduğu yanlış bilgi olarak,
ehir de (bu donem de) beas olan Elleh’in düzeltip, ifşa edeceği, doğru zan edilen bir ilmîn yanlış ilk adımıdır.
Kitabın içinden, aslı Elleh olan, düvnu allah olan bu kelime, puzzle’da aslen büyük resmin görüntüsünün anlaşılmasın da hatem (mühür) rolü oynayan iki hatemden ikinci zirve olan parçasıdır.
Kitabın sahibi Elleh’ce anlatılan bu konunun kişilerce anlaşılmasında engel olan birinci hatem, kitabın muhatabının kim olduğu sorusu cevabına engel olacak şekilde, kitabın kelimelerinin anlamlar itibari ile yerlerinden oynatılarak dizayn edilmiş, muhammed kelimesi olup, ikinci zirve hatemi allah imajıdır.
Muhammed kelimesine, kitabın muhatabı imiş gibi peygamber denilmesi,
+
Elleh kelimesine de allah (ilah) denilmesi üzerinden iki hakemlerdir.
Kitabın muhatabı el resuvl’dür.
El resuvl aynı kitabın içinde isa’dır.
El resuvl Elleh’tir.
İsa Elleh’tir.
Ki 3/52. Eyette kitapsal beyanat, delil olarak,
İsa’nın
Men ensariy iley Elleh من انصارى الى الله
“Yatırımcılarım kim Ellehin kendisine”
” Bana Ellehin kendisine yardımcılarım kim”
” Elleh’in kendisine yardımcılarım kim”
” Benim bana Ellehin kendisine yardımcılarım kim”
Ifadesi üzerinden, Elleh’in ne kim olduğu beyan edilir.
El lehü = kast edilen o olmayan.
Elleh, “O” değildir.
Yani Elleh kelimesi ile kast edilen,
“O” değil.
Elleh kelimesi ile kast edilen,
Kitabın tekil muhatabı olan El resuvldür.
Elleh, “O” olmayandır.
O kim?
O, kitabın içinde hakkında bilgi verilmeyendir.
Allah imajı
“O” > elhü > اله
Kâfirlerce
Kitaptan bu اله kelimesi gösterilerek
“Bu sizin ilahınızdır” هذا الهكم 20/88
Diye öğretilerek
O, ilâhtır allah’tır. Tektir denilerek
Elhü اله kelimesi ilah olarak okutularak
Allahtan başka ilah yoktur لا اله الا الله denilerek
Sizlere
Kitabın, “onların” kast edilen küfür kelimeleri
Diye işaret ettiği الكفر كلمة > 9/74
Öyle öğretile gelen size öyle zan ettirilen batıl üründür.
Yani allah denilen imaj,
Kast edilen “O”‘nun “el hü” nün > اله
Kendisi imiş gibi kezb edilen
Ama aslen “O” olmayan
“O” gibi zan ettirilen imaj puttdur.
Oysa ki لا اله الا الله anlamı
LeE elhü EL’E Elleh> değil elhü kesinlikle Elleh
Dir.
Yani kesin doğru olarak öğretile geldiğinizi zan ettirildiğiniz Elleh, allah değildir
Allah da elhü değildir.
Allah okuması ve ilah okuması boş sözlerdir.
Gerçekte var olmayan,
Bu yüzden de kitapta iki cesed جسد+ا
Olarak tanıtılan iki cesed den birisidir.
Diğeri ise peygamber imajı altında
Sanki kitabın muhatabı imiş gibi lans edilen
Muhammed diye okutulan kelimedir.
İlah olgusu imajı, kişinin kendi hevasıyla
kitaba Elleh yerine ses verme arzusudur.
İşte ilah denilen allah tam olarak budur.
kişilerin kitaba, Elleh yerine ses verme, açıklamaya çalışma çabalarınca, kendilerini Elleh yerine koyma küfürleridir.
min düvn Elleh من دؤن الله
Ellehin aşağısından
Ellehin aslından türemiş olan çakma.
Yani min düvn Elleh demek,
Ellehin çakma kötü karşılığında ki
Allah oluyor.
Çakma reb (öğretici) yani.
Bu anlamda evet
allah ilahtır.
İlah kelimesi boş söz. Ederi değeri olmayan.
Kitabın bir kelimesine birden fazla anlam vererek, kitabın kelimelerinin yerlerinden oynatılarak oluşturan inkar zade samiri ürünüdür Allah.
Allah,
Bu kelimeyi oluşturan atatarın, ve bu kelimeyi kabul eden her kişinin, kendi kendilerine, Elleh yerine kitabı açıklama yetkileri vermiş olmalarıdır.
Sonuç
Boş söz olan ilah
boş söz getirisi allahtır.
Allah ilahtır.
boş söz boş sözdür.
Bu konuyu anlayan algılayan kişilerin yani ölü kişilerin, bu Elleh haberi ile dirilip farkına vardıkları için söyleyeceği sözler şu ayetlerdedir
Cin, 4. Ayet: “Demek bizim beyinsiz olanımız, Djjdg hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
Cin, 5. Ayet: “Şüphesiz biz, ins olan cinlerin #Elleh hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”
Cin, 6. Ayet: “Doğrusu insler den bazı ricaller cinlerden bazı ricallere sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”
Cin, 7. Ayet: “Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Ellehin hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”
İns olan cin modundaki atalarına uyan,
Elleh’in şimdi kendi dönemin de
(Ahiret + kıyamet dönemin de)
kitaptan inzal etmediğine
(Yani şimdi inzal ettiği kendi haberine
Kendisine) uymayanlardan olmayın.
Gelin Ellehin (bugün kendi dönemi öncesinde)
İnzal etmediğine, kendi ilmîne “Ellehe” uyun.
Zira Ellehi inkar eden
Bakara, 170. Ayet: Onlara, ” Elleh’im inzal etmediğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuza uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?
Atalarınız Elleh’ce daha önce uyarılmadı.
Dolayısı ile sizlerde uyarılmayan gaflet kavmi pozisyonundasınız.
Yâsîn, 5-6. Ayet: el aziyz el rehiym inzal etti. ataları uyarılmamış, kendileri gaflet içinde ki kavmi uyarman için.
Yasin 6
Andolsun onların ekserisi üzerine
Kast edilen söz (Elleh)
Kast edilen hak (gerçek) oldu
Ki onlar iman etmiyorlar.
Kast edilen söz kelime (Elleh)
Bu habere şahit olan insanlar için, siz
Ekserinize gerçek oldu. Gerçekleşti.
Elleh, kelime de kalmadı. Gerçek oldu.
Ki Elleh elhaktır, bu şekilde kast edilen gerçektir
10.82 – Mücrimlerin hoşuna gitmese de, Elleh kast edilen hakkı kelimeleri gerçekleştirecektir”
Kitabın muhatabı Elleh, kast edilen inseEn’dir.
Bu kişi, kitabın kendisine verilmiş olan musa ibrahim olarak, kitabın yazısına ses verecek olan, kitabı inzal edecek olan, kitabın tevrat olan incilini öğreniyor olan Elleh sıfatı ile isadır.
Elleh’in ismi اسم الله
Bu kişinin ismidir.
Kitabın muhatabı, kitabın içinde ki sıfat isimleri, eylemsel, ilmîyet olarak üzerin de taşır.
O, kitabın içinden haberlediği Elleh haberi ve bu haberin doğru olduğuna dair aynı kitaptan verdiği deliller ile tanınır.
O, kitapta seni sana ey diye hitap edilen tekil kişidir ve bu hitapların kitabın içinde muhammed diye okutulan kelime olmadığını,
Kitabın muhatabının kitap içinde isa olduğunun delillerini vermesiyle, 3/144 muhammed imajını katleder ve kitabın muhatabının, isa (Elleh) olduduğunu haber vererek, kitaptan fark edilmeyen üzeri kapatılan bu kast edilen haberin kendisi olmuş olarak, Ellehi (kendi kendisini) haberler.
Elleh habercisi رسؤل الله olan bu kişi
Elleh olan kendi habercisidir الله ؤرسؤله
Bu kişi, Elleh haberini haberleyen
Kast edilen haberci konumundadır الرسؤل
Yani el resuvl olarak Ellehtir الله ؤالرسؤل
Bu kişi, Ellehi yani kendisin haberciliğini yaparak, kitapta bilgisi verilmeyen
Elhü nün> kast edilen O nun
Haberini de vermiş olarak
O’ nun habercisi Elleh tir الله رسؤله
O kişi, size kitaptan kendi kast edilen kelimesi olan Elleh kelimesi üzerinden, kendisini kast edilen hak (gerçek) olarak şahit olarak haberler.
Kitabın muhatabı Elleh,
Kast edilen ilk olan Kast edilen sondur
Vahid olarak
Kast edilen zahir (gözle görünen)
Kast edilen batındır (akıl ile görülen)
O kişinin
Kendisi zahirdir
Kendisinin Elleh oluşu da sıfatı olarak batımdır.
Ornek
Çocuğuna babalık yapan osman
Osman zahirdir
Osmanın babalık eylemi osmanın sıfatı olarak batınıdır.
Sözünü ettiğimiz kişi şaban gül’dür.
Kitabın muhatabı bir kişidir.
Bu bir kişi, kitaptan kitabın muhatabının muhammed kelimesi değil,
İsa olduğunu + isa’nın da kitabın muhatabı Elleh olduğunu öğrenen, ve bu sayede çakılmış 3 semavi dini ifşa edip, insanları şahit olmadıkları geçmişte ki gayri meşru illegal inançlara karşı uyarıp, gerçeği kur-an ile işaret edip Elleh olgusuna (kendisine) doğru bilgiye davet eder.
Dolayısı ile bu sayede insanlık dünya içinde ahiretin farkına varıp, insanlar arası ilişkiler
Yani salatlar (salavat) düzelir.
Bu kişi yani Elleh içinde bulunduğunuz farkında olmadığınız kast edilen iki rüvye yi size sadıklar yani nerde ne halde olduğunuzu size ifşa eder.
Sizi kendi elleriniz ile Kendinize yaptığınız zulümatlardan aydınlığa yani nuvra çıkartır
48.27
Onun habercisi Elleh,
Kast edilen iki rüvye yi sadıkladı…
Dünya + ahiret = yaşadığınız bu mekân/ sizlersiniz
Kitabın muhattap aldığı hitap alınan kişi tekil bir kişidir. Bu kişi, kişi imiş gibi zan ettirilen muhammed diye okutulan kelime değildir.
Kıtapsal olarak sen olarak hitap alınan kişiye
El resuul الرسؤل
Ek nebiy النبى
ResuvleE رسؤلا
Sıfatları ile işaret edilir. Muhammed kelimesi ise kitabın içinde bu sıfatlarca işaret edilmez.
Muhammed kelimesi kitabın içinde konuşmaz, yemez, içmez, kavmi yoktur, kitap verilen, inzal edilen değildir, (iki bacaklı türü/insan için kullanılan kelime) yani racul babası değildir.
Çünkü insan değildir.
HaMD > Sorumlu olmak, sorumluluk!
EL-HaMD > Kasdedilen, malum tek SORUMLULUK ( elhü için Ellehe)
MuHaMD > Sorumluluk içinde olmak, Sorumluluk BİLİNCİ! > toplam 4 harften oluşan ve EL-Kitebde 4 yerde geçen > 3/144, 33/40, 47/2, 48/29 )
محمد – م ح م د
Fetih 29
Elleh habercisi sorumluluk sahibidir.
(Elleh haberinden dolayı)
Ellehin kendisini,
Ellehi haberleyen her kişi muhamd dır.
Ellehin yardımcıları olun denilen Elleh,
Bu tekil kişiye,
onu haberleme konusunda ki eylemdir.
Ve müslümanlık budur.
Elleh sıfatını taşıyan bu kişi, o yüzden ilk iman eden olarak musa, ilk teslim olanların ilki olarak ibrahim, akabinde ilk müslümandır.
O yüzden bu kişi, 3/52 de
İsa sıfatı ile şu ifadeyi kullanır
Men ensariy iley Elleh من انصارى الى الله
“Yatırımcılarım kim Ellehin kendisine”
” Bana Ellehin kendisine yardımcılarım kim”
” Elleh’in kendisine yardımcılarım kim”
” Benim bana Ellehin kendisine yardımcılarım kim”
Size göre bir fasık bile haber verse araştırın.
سلاما

  • Yazıyı Beğendin mi?  
Önceki Yazı

Benzer Yazılar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorumu yapmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*