Eski Dinlerini (Şamanizm) Nasıl da İSLÂM’danmış Gibi Göstermişler?

Mecusi, yahudi,hıristiyan,şaman hind ve diğer dinlerden,gruplar halinde islâm dinine girenler olmuştu.
Bunların kafası, eski dinlerine ait öğretilerle doluydu.
Bu öğretiler, damarlarında dolaşan kan gibi içlerinde dolaşıyordu.
Bunlar arasında müslüman görünüp, içlerinde başka din gizleyenler dahi vardı.
Bu gizleme ya korkudan ya dünya menfaati gözetmekten, ya da fesat çıkarma ve müslümanları saptırma düşüncesinden kaynaklanıyordu.
Bu tip ınsanlar ( milletler) müslümanlar arasında, müslümanları inançlarında şüpheye düşürucek şeyler yaymaya başladılar.
Bu faaliyetlerin sonucu olarak ,islâm adı altında, ama aslında islâmı yıkmayı amaçlayan bir çok gurup ve meslekler ortaya çıktı
Bu meslekten biri de tasavvuf.
Şimdi şaman dinine ait ritüellerin nasıl islâm maskesine bürünüp günümüze kadar geldiğini görelim.
“Mevlevi törenlerinde kullanılan post da bir inisiyasyon nişanıdır.
Erginlenen en yüksek derecedeki kişiye, yani tarikatın başındaki kişiye verilir.
Post şeyhlik makamıdır.
Mevlevi törenlerinde kırmızı kullanılır ve güneş’i sembolize eder.
Bektaşîlerdeki ” pir postu” da makam ve mevki göstergesidir ve horasandan geldiği düşünülerek özel bir anlam yüklenir.
Sufi dervişler posta bürünürler ve bu şekilde erginlenip Yani EREN olup tanrısal makama ulaşacaklarını düşünürler.
Posta bürünmek, post kavgası, postu yere sermek deyimlerinin eski türk töresi, felsefesi ve inisiyasyon ritüelleri ile bağlantısı vardır.

Türk tasavvuf felsefesindeki ” sema” yada “semah ayini ” bir “gök ayinidir ” .
Bu gökyüzü ayini dönme hareketi ile yapılır.
Eski türk mantık ve düşünce sistemine göre “Kutup yıldızı ” tanrının kapısı sayılır .
Güneş, Ay ve yıldızlar onun etrafında döner.
Tüm evren tanrı’yi tavaf eder.

IŞTE GÖRÜLDÜĞÜ GIBI ŞAMANIZIM DININE AIT OLAN RITÜELI
CELALEDDİN RUMI SAPIKLIĞIYLA ISLÂM DAMMIŞ GIBI GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMIŞ.

  • Yazıyı Beğendin mi?  3

Benzer Yazılar

Yapılan Yorum (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*