KiteEb’in Muhattabı Kimdir?

KiteEb’in Muhattabı Kimdir?

Kim dir El Leh -in HABERCİSİ?
#Resulullah okutturulup ; [ رسول الله ],
#AllahınElçisi, (postacısı)
#AllahınPeygamberi (peygamber ne demekse?)
#AllahınRasulü … gibi manalar verilen tamlamanın ▶ Sıfatın işaret ettiği,
#Kuran bilinen KİTABA,
Kastedilen Kitaba [ الكتاب ; El Kiteeb ] MUHATAP olan KİŞİ kim dir?
El Kiteeb içinde #Resulullah tamlaması, toplam 18 defa kullanılıyor…
Kastedilen Kitap içinde #Resulullah tamlaması, varolan #inanca göre, İKİ kişi için direk kullanılır!
#Muhammedün #Resulullah ▶ Fetih.48/29!
#Meryemoğlu #Isa #ElMesih #Resulullah ▶ Nisa.4/157 ▶ Nisa.4/171
İki kişi de #Resulullah olduğunu söyler;
#Musa ; Şüphesiz SİZE #Resulullah benim! ▶ Saf.61/5!
#Isa ; Şüphesiz SİZE #Resulullah benim! ▶ Saf.61/6!
Bir de,
Kastedilen Kitaba muhatap Kişiye, “deki” diye ifade etmesi söylenen kişi der;
*Şüphesiz El Leh -in HABERCİSİ benim, SİZE ; İKİ CAMİANIZA! * ▶ Araf.7/158!
” De, de ki, ey, sen, seni, sana…” şeklinde muhatap alınan Kişinin en çok kullanılan belirgin diğer sıfatı,
#Erresul okutturulan, Kastedilen Resüvl anlamındaki [ الرسول ] dür ; Maide.5/41-67!
Ve,
İtaat edin! denilen, Kastedilen Kitap ile OLMASI gereken dir! ▶ Aliimran.3/32-132-153-172, Nisa.4/42-59-61-69-80…
Zira, #Erresul olmasa böyle bir emir niçin olsun? Olmayan,
Yok olan için “İtaat Edin!” denir mi?
Ki, #Erresul Yok iken muadili olarak, itaat edilecek KİŞİ olarak belirtilen yoktur!
Mesela, ” #Ennebiye [ النبى ] itaat edin!”
” #Resulullaha itaat edin! ” … şeklinde dahi başka sıfat,
işaret edilen yoktur!
Çeviriciler bu durumu örtmek için
#Kuranı itaat edilecek olarak göstermektedirler!
Dolayısıyle, #Kuran bilinen KİTABA ses verenlere, kendilerine olmuş oluyor…
Neyse, konumuza dönelim;
#Erresul Sıfatı direk olarak 1 Kişi için kullanılır;
#Resulullah Meryem oğlu El Mesiyıh (Maide.5/75)
#ISA ▶ Aliimran.3/52-53!
Dolaylı olarak kullanılan diğer kişi ise;
herhangi bir, sıradan firavunun – firavun vasıflının ASİ olduğu dur ▶ Müzzemmil.73/16!
Firavun sıfatı ile anılan kişi ise #Musa dır; #ResulenKerim olan ▶ Duhan.44/17, Hakka.69/40, Tekvir.81/19!
#Erresul – Kastedilen Resüvl olan (tekil) #Isa, #Musa,
aynı zamanda #Resulen okutulan [ رسولا ] dir ▶ Aliimran.3/49, Meryem.19/51 » Müzzemmil.73/16-15!
“SEN” denilen KİŞİ ▶ Nisa.4/79,
“Seni alaya alıyorlar” diye belirtilen KİŞİ ▶ Furkan.25/41,
“BEN” diyen KİŞİ ▶ İsra.17/93 -94-95 ; #Resulen [ رسولا ] dir!
Araf.7/158 deki #Resulullah olduğunu ifade etmesi emredilen KİŞİ,
#Erresul, #Resulen ; #Isa, #Musa dır!
Aynı, 1 KİŞİ dir.
🚩 Eğer farklı iki kişi dir, iddiasında bulunuyorsanız,
BUYURUN İSPAT EDİN! 🚩
Anlatımların öncesi ve sonrasından #Resulullah olduğunu öğrendiğimiz 4 üncü,
kavmine hitap eden kişi de #Semud ile anılan #Salih dir ▶ Şems.91/11-13 ▶ Hud.11/61-62-63-64
Bir kitap, okunmaya baştan başlanır!
Hangi kitap olursa olsun,
İster komple bir tema içersin, isterse farklı tema içeren bölümlerden oluşsun,
Okuyucuya bilmesi gerekenleri belli bir sıra ile sunar!
Giriş… » gelişme… » sonuç.
Kastedilen Kitab içinde ilk kullanılan sıfat #Resulen [ رسولا ] dir ▶ Bakara.2/129!
Ve bu Sıfatın en belirgin özelliği,
El Kiteebi [ الكتاب ] öğreniyor – öğretiyor olan kişiye işaret etmesi dir ; Bakara.2/151, Aliimran.3/164, Cuma.62/2!
İlk kullanılan kişi de,
El Kiteebi öğreniyor olma özelliği ile ard arda BİLDİRİLEN Meryem oğlu #Isa dır ▶ Aliimran.3/48-49!
İkinci olarak kullanılan
Sen denilen KİŞİ dir ▶ Nisa.4/79!
Üçüncü olarak kullanılan
Ben diyen KİŞİ dir ▶ İsra.17/93!
Dördüncü olarak kullanılan
#Musa dır ▶ Meryem.19/51! … …
Bu sıfat, #Resulullah #Muhammedün için de, #Resulullah #Salih için de KULLANILMAZ!…
Kastedilen Kitap İÇİNDE ikinci kullanılan sıfat #Erresul [ الرسول ], Kastedilen Resüvl ilk defa ▶ Bakara.2/143 de kullanılır!
Sadece sıfat olarak, herhangi bir #İsme işaret etmeden,
Bakara.2/214-285, Aliimran.3/32 de kullanılan #Erresul [ الرسول ] ▶
Aliimran.3/53-52 de ilk defa #ISA için kullanılır!
Maide.5/41-67 de de,
” Ey…! ” diye hitap edilerek, Kastedilen Kitaba muhatap KİŞİ olduğu vurgulanır!
Aksini İDDİA EDEN var mı?
🚩 #Muhammedün #ERRESUL olduğunu iddia eden VAR MI?
Nerde YAZIYOR? 🚩
* Ey, ey iki o; Kastedilen Ses! [ يا ايها الناس ]
Doğruluşu görün-gösterin [ قد ]
Kastedilen Resüvl [ الرسول ] SİZE getirdi [ جاكم ]
Kastedilen Gerçeği [ بالحق ]
Sizin Rebbiniz den [ من ربكم ]
Ki bilinçli inanın [ فامنوا ]
İki Hayra [ خيرا ]
Sizin için [ لكم ] … … * Nisa.4/170 ▶ Maide.5/92 – 99 – 104 🚩
Araf.7/157 de, ▶ #Erresul olarak işaret edilenin
#Ennebi [ النبى ], Kastedilen NEBİY sıfatlı KİŞİ olduğu bildirilir!
Hiç bir isim, ad için direk KULLANILMAZ!
+
#AllahınNebisi {#AllahınPeygamberi} manası verilen [ نبى الله ] diye bir tamlama ▶ SIFAT YOKTUR!
Tahe.20/96 da, ÇAKMA DİN oluşturan #Samiri nin #Erresul kavramını kullanışı bildirilir!
Kastedilen Kitaba muhatap KİŞİ için en çok kullanılan sıfat #Resulehü [ رسوله ], O -nun Resüvlü dür!
El Kiteeb içinde hiçbir #İsim, #ad için kullanılmaz.
İlk kullanıldığı yer Bakara.2/279 dur; Kastedilen Kitaba muhatap çoğul ifade ile SİZ denilenler, dolayısıyla
kendilerini Kastedilen Kitaba muhatap gören BİZ diyenler ile birlikte zikredilmesi ile dikkat çeken sıfattır, [ رسوله: O -nun Habercisi ] ▶ Aliimran.3/101 🚩
El Leh Sıfatı ile birlikte anılması, “itaat edin!” denilmesi dikkat çeken diğer bir özelliği olan #Resulehü [ رسوله ] sıfatı ilk defa, #Ennebiy, #ElÜmmi sıfatlarının işaret ettiği KİŞİ için ▶ Araf.7/158 de kullanılır!
Uyarılar, yapılması gerekenler, yapılmaması önerilenler şeklinde tanımlanır ;…, Fetih.48/9-13-17-26, … …
🚩 Fetih.48/27 de,
El Leh Sıfatı ile kullanılır! Yani, El Leh in işaret ettiği KİŞİ nin Sıfatı dır;
El Lehü ResüvleHü [ الله رسوله ]: O -nun Habercisi El Leh Kastedilen Rüyee yi Sadıkladı!….
#AllahVeResulü manası verilen [ الله و رسوله ] ifadesi 54 defa kullanılıyor…

#Allah Ve Resulüyle savaşa girme; Bakara.2/279,
#Allaha Ve Resulüne baş kaldırma; Enfal.8/13,
#Allah Ve Resulüne itaat etme; Nisa.4/13, Enfal.8/20-46, Tevbe.9/71, Nur.24/52, Ahzab.33/33-71, Fetih.48/17, Hucurat.49/14, Mücadele.58/13,
#Allah Ve Resulüne karşı gelme, isyan etme; Nisa.4/14, Tevbe.9/63, Haşr.59/4,
#Allah Ve Resulüne hicret etme; Nisa.4/100,
#Allah Ve Resulüne savaş açma; Maide.5/33, Tevbe.9/107,
#Allah Ve Resulü sizin veliniz; Maide.5/55-56,
#Allaha Ve Resulüne inanma; Nisa.4/136, Araf.7/158, Nur.24/62, Fetih.48/9, Hucurat.49/15, Hadid.57/7, Mücadele.58/4, Tegabün.64/8, Saf.61/11,
#Allaha Ve Resulüne İNANMAMA; Fetih.48/13,
#Ganimetler Allah Ve Resulüne aittir; Enfal.8/1,
#Allah Ve Resulü nden UYARI {Bereet}; Tevbe.9/1,
#Allah Ve Resulü nün İLANI, müşriklerden beridir; Tevbe.9/3,
#Allah Ve Resulü nden daha sevgili; Tevbe.9/24,
#Allah Ve Resulünün haram kılması; Tevbe.9/29,
#Allah Ve Resulünün verdiği; Tevbe.9/59,
#Allah Ve Resulünü razı etme, hoşnut etme; Tevbe.9/62,
#Allah Ve Resulünü küfretme – ÖRTME; Tevbe.9/80-84,
#Allah Ve Resulünü kezbetme – DEĞİŞTİRME; Tevbe.9/90,
#Hükmetmesi için Allah Ve Resulüne çağrılma, davet edilme; Nur.24/48-51,
#Allah Ve Resulünün vaadi; Ahzab.33/12-22,
#Allahı Ve Resulünü isteme; Ahzab.33/29,
#Allah Ve Resulü bir işe hükmettiği zaman; Ahzab.33/36,
#Allah Ve Resulüne asi olma ; Ahzab.33/36, Cin.72/23,
#Allah Ve Resulüne eziyet etme, incitme; Ahzab.33/57,
#Allahın Ve Resulünün ÖNÜNE GEÇME; Hucurat.49/1,
#Allah Ve Resulüne düşmanlık etme; Mücadele.58/5-20-22,
#Allaha Ve Resulüne yardım etme; Haşr.59/8.
Bakın,
Bu tür ÇEVİRİ ler ŞİRK tir!
Bir taraftan
El Leh sadece hükmeden, dost, veli… deyip,
diğer taraftan
Ve bağlacı ile #Resulehü yü ORTAK yapmaktır!
Üstelik,
hem #Allaha mutlak yaratıcı deyip,
hem de
BEŞERİ özellikler vermek ÇELİŞKİ dir!
İfadeler de resmen, birebir BEŞERİ İLİŞKİ içinde olunan bir El Leh vardır!
Ve denilerek, Kastedilen Haberin arası ayrılmaktadır { peygamberlerin arasını ayırma – denilen olay }!
Oysaki,
Tüm bu ifadeler ; O -nun Habercisi olan El Leh [ ال له و رسوله ],
O -nun Resüvlü dür El Leh şeklinde atıftır!
Muhatap Kişi için kullanılır…
Bu durumu yine Enfal.8/20 de görüyoruz!
O -nun Resüvlü olan El Lehe bilinçli itaat edin; O ndan [ عنه ; AnHü ] bilinçli yüz çevirmeyin de!
İfade tekil olarak devam ediyor…
Eğer,
« #Allaha Ve Resulüne itaat edin » olsa,
devamında da ikisinden (o iki den) yüz çevirmeyin olması gerekirdi!
+
Bu durumun açıklandığına da VURGU yapılıyor; İŞİTİYORKEN… (şekilde olduğu gibi)
Ahzab.33/22 de konuyu aydınlatmaktadır!
#Erresul [ الرسول ] Sıfatı da benzer durumdadır ;
Ve ile ARASI ayrılan HABER dir!
Kastedilen Resüvl olan El Leh e bilinçli itaat edin! [ اطيعوا ال له و الرسول ] ▶ Aliimran.3/32-132🚩
#Resulen [ رسولا ],
#Erresul [ الرسول ],
#Ennebi [ النبى ]
#Resulehü [ رسوله ] olarak,
Kastedilen Kitaba,
#Kuran bilinen KİTABA MUHATAP KİŞİ için kullanılan sıfatların hiçbiri
#Muhammedün [ محمد ] için Kullanılmaz!
İlintilendirmeye çalışılan, #Resulullah tamlaması nın KULLANILDIĞI kişi de ortada dır!
Kastedilen Kitabı başından okumaya başladığımızda,
#Resulullah tamlamasının da ilk olarak ( diğer Sıfat larda olduğu gibi)
Meryem oğlu Iysey El Mesiyıh için KULLANILDIĞI da (Nisa.4/157) dikkat çekici dir!
İkinci kullanıldığı yerde de (Nisa.4/171) bu durumun tekrar edilmesi, MUHATAP KİŞİ olarak da Araf.7/158 de bu DURUMLARIN PEKİŞTİRİLMESİ,
Kastedilen Kitaba MUHATAP #Resulullah kim? Sorusunu APAÇIK ortaya sermektedir!
Kuş dilinde Özetle ;
#Kurana MUHATAP KİŞİ, El Leh dir;
▶ O -nun Resüvlü {#resulehü} El Leh [ ال له رسول ه ] – Fetih.48/27
▶ Kastedilen Nebiy {#ennebi} El Leh [ ال له النبى ]- Tahrim.66/8
▶ İki Haberci {#resulen} El Leh [ ال له رسولا ] – Furkan.25/41
➡ Kastedilen sıfatların atıfı ile ;
▶ Kastedilen HABERCİ {#erresul} [ الرسول النبى الامى ] – Araf.7/157 🚩
#Muhammed, Muhatap Kişi gibi ÇAKILAN, olmayan dır! CESED -1
#Muhammedün üzerinden ÇAKILAN #ALLAH da,
#Bu sizin İlahınız.. denilen – ZANNEDİLEN boş söz, Ekber PUTU dur! ▶ Enam.6/78
CESED -2
Tüm bu oluşum ve silsilesi de;
#AllahtanBaşka manası verilerek değiştirilen
Min Düvn El Leh [ من دون ال له ] ▶ El Leh aslı ndan – Aslıymış gibi gösterilen, kabul edilen
ÇAKMA İSLAM dır🚩
Acele acele İki CESED [ عجلا جسدا ] İttihaz etmişler ; Ses VERENLERCE KANDIRILIYORSUNUZ! ▶ Araf.7/148, Tahe.20/88!
Benim öncemden, sonradan iftira edilerek ÇAKILAN, ses Verilen,
Sapsarı #El Icle [ العجل ] ▶ #Allah tır!
Hangisi, ne, nasıl havasında olduğunuz, RENK VERMEDİĞİNİZ,
Ketumladığınız – El Leh gerçeği budur ▶ Bakara.2/140-159….
+
+
El Leh -in HABERCİSİ nin ARANIZDA olduğunu ÖĞRENİN ▶ Hucurat.49/7
Size ÖRNEK OLMASI gerekiyor ▶ Ahzab.33/21
Tıpkı,
El Kiteebi öğrenip – ÖĞRETEN İki HABERCİ {#resulen} gibi ▶ Bakara.2/151, Aliimran.3/164, Cuma.62/2 🚩

  • Yazıyı Beğendin mi?  6
Sonraki Yazı

Benzer Yazılar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorumu yapmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*