Sünnet Sahibi

Sünnet Sahibi

NOT: Yeryüzünde Hiç Kimse, Bana olunan Hidayet Öğretilerinin Anlatılarına Karşı Delil gösteremez. Bu imkansızdır. İşleyip bitirdiğim konular dosdoğrudur. Çelişmez. İşlediğim konuların aksi ispatlanana kadar bunlar dosdoğru olanlardır. Ve Dosdoğru olduğuna dair Canım üzerine Yeminlidir.

Sünnet: Kanun yapma, Yasa koyma yetkisine denir.
Yeryüzünde Hiç bir Rasulün Sünneti yoktur. Olmadı. Olamazda. Sünnet sahibi yalnızca ÂLlahtır. Yalnızca yaşantısı Kur’an a uyan, Yol göstericilerdir. Kur’an haricinde başka bir şey düşünemezler.

Hadis ve Sünnet Şirk Diyni Kabul edilemez. Tamamiyle RED edilmektedir.

Hicr 13

Lâ yu/minûne bih(i)(s) vekad ḣalet sunnetu-l-evvelîn(e)

Ona (Kur’an) iman etmezler. Oysa yaşamış-gitmiş öncekilere (uygulanan) sünnet (budur).

Ahzap 38

Mâ kâne ‘alâ-nnebiyyi min haracin fîmâ ferada(A)llâhu leh(u)(s) sunneta(A)llâhi fî-lleżîne ḣalev min kablu vekâne emru(A)llâhi kaderan makdûrâ(n)

Allahın görevlerinde Nebiy üzerine bir güçlük olmaz. ÂLlahın öncekilere Sünneti aynıdır (bir değişiklik yok) ve Allahın emri(gereğince) sorgulanmaz bir kaderdir.

Ahzap 62

Sunneta(A)llâhi fî-lleżîne ḣalev min kabl(u)(s)velen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(n)

Allahın sünnetidir bundan öncekilere ve ÂLlahın Sünnetinde değişme göremezsin.

Nisa 26

Yurîdu(A)llâhu liyubeyyine lekum veyehdiyekum sunene-lleżîne min kablikum veyetûbe ‘aleykum(k)va(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

ÂLlah size beyan etmek(açıklamak)ve sizden öncekilerin sünnetine (Geçmişte de aynı olan şimdi de aynı olan ÂLlahı değişmez Kanunlarına) iletmek ve günahlarınızı bağışlamak istiyor.
Alim, hakim, hüküm sahibidir ÂLlah.

Mümin 85

Felem yeku yenfe’uhum îmânuhum lemmâ raev be/senâ(s) sunneta(A)llâhi-lletî kad ḣalet fî ‘ibâdih(i)(s)ve ḣasira hunâlike-lkâfirûn(e)

Artık (kestiğimiz) cezamızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamadı.
Elbette daha önceleri de (gelip geçmiş, yaşamış) kulları içinde bu ÂLlahın Sünnetidir (Kanunudur. Yasasıdır. Hiç değişmemiştir) ve inkarcılar işte buracıkta ziyana uğramışlardır.

Feth 23

Sunneta(A)llâhi-lletî kad ḣalet min kabl(u)(s) velen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(n)

Şüphesiz ki ÂLlahın Sünneti (Kanunu, Yasası) yaşamış-gitmiş öncekilere (de uyguladığı) budur ve ÂLlah’ın sünnetinde(Örf-Adet, Kanun, Yasa) asla bir değişme bulamazsın.

Ali İmran 137

Kad ḣalet min kablikum sunenun fesîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lmukeżżibîn(e)

Şüphesiz sizden öncekilere de (bu)sünnet(yasalar) uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın ve görün yalanlayıcıların akıbetlerini.

Enfal 38 

Kul lilleżîne keferû in yentehû yuġfer lehum mâ kad selefe ve-in ya’ûdû fekad medat sunnetu-l-evvelîn(e)

İnkâr edenlere de ki, geçmişteki yaptıklarından vazgeçerlerse bağışlanırlar.
Eğer yine dönerlerse önceki Sünnet(Hüküm, Kanun) geçerlidir(Yeniden Kâfir, müşrik ya da fasık oldukları vurgulanacak).

İsra 77 

Sunnete men kad arselnâ kableke min rusulinâ(s) velâ tecidu lisunnetinâ tahvîlâ(n)

Senden önce gönderdiğimiz Rasullere (uygulanması istenen) sünnet (Allahın Yasası, Kanunu) budur.
Ve sünnetimizde (Kanun, Yasamızda) hiç bir sapma bulamazsın(Hepsi aynıdır).

Fatr 43

İstikbâran fî-l-ardi vemekra-sseyyi-/(i)(c) velâ yahîku-lmekru-sseyyi-u illâ bi-ehlih(i)(c) fehel yenzurûne illâ sunnete-l-evvelîn(e)(c) felen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(en)(s) velen tecide lisunneti(A)llâhi tahvîlâ(n

Yeryüzünde kibirli ve kurnazlıklar (kötü tuzaklar kuran) yapanlar var. Oysa (Tuzak kuran) kurnazlık, sahibinden başkasının (ayağına) dolanmaz.
Öncekilere uygulanan Sünnetin dışında bir (Sünnet) mi bekliyorlar?
Oysa ki ÂLlahın Sünnetin de(Kanun ya da Yasalarında) bir değişme ve (yine) Allahın Sünnetin de bir sapma bulamazsın.

  • Yazıyı Beğendin mi?  
Önceki Yazı
Kazım Çam

Kur'an dan 40 Sureyi Arapça-Türkçe bilmekteyim. Ayrıca Kur'an ı Türkçeye çevirmekteyim. Kur'an ı en az 2 kere baştan sona okudum. Bütün bunlar 24 Aylık Hidayet sürecinde gelişti. İzlediğim 7binden fazla video Yeryüzünde hiç kimsenin Hakkı Tam olarak anlatamadığını öğretti. Öyle ya da böyle bir şekilde herkes bir çok konuda baya eksikti. Ama bu Hidayet öğretilerinin anlatılarında Zerre Çelişki bulunmamaktadır. NOT: İşte bunlar dosdoğru anlatımlardır derken sizler de burada yazdığı gibi anlatın. Sarsılmazsınız. Size Kur'an ile kuşanmayı ve tekniği ile savaşmayı bildiriyorum. Öğrenmek size kalmıştır. ÂLhamdulillah .

Benzer Yazılar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorumu yapmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*